CISSP, ECIH|kmdr por.|dr inż. Przemysław Rodwald

Monografia

Wydaję swoją pierwszą książkę, trwają prace nad drugą
 

Fragmenty recenzji


Książka jest wynikiem rzetelnej i poprawnie udokumentowanej działalności autorskiej. Wyrażono w niej merytorycznie uzasadnione poglądy dotyczące zwalczania przestępczości związanej z wykorzystaniem kryptowalut w środowisku cyberprzestrzeni. To rzetelne, merytoryczne dzieło, które stanowić będzie istotne wsparcie dla tych wszystkich, którzy zawodowo zajmują się zwalczaniem przestępczości w cyberprzestrzeni.
Książka jest bardzo ciekawą pozycją z kilku powodów: podejmuje temat do końca jeszcze nie opisany w literaturze przedmiotu (prawa i informatyki), bazuje na osobistych, cennych doświadczeniach Autora - świetnego specjalisty z zakresu kryptografii i technicznych aspektów funkcjonowania kryptowalut, a wiedza w niej zawarta może przydać się w pracy biegłego z zakresu informatyki śledczej, prokuratora i pozostałych przedstawicieli organów ścigania oraz innych osób zajmujących się kryptowalutami.
dr Paweł OPITEK, prokurator, Prokuratura Krajowa, Ekspert Instytutu Kościuszki ds. Cyberbezpieczeństwa
Praca przedstawia kompleksowy przegląd zagadnień z zakresu informatyki śledczej w obszarze kryptowalut, niezbędną przede wszystkim dla organów ścigania, aby mogły skutecznie przeciwdziałać nadużyciom i przyczynić się do poprawienia niesłusznego skojarzenia kryptowalut z przestępstwami. Autor w uporządkowany sposób prezentuje podstawy wiedzy o kryptowalutach, jak i bardziej zaawansowane aspekty związane z ich wykorzystaniem i analizowaniem. Nie przedstawia jednak wyłącznie teorii, ale także praktyczne aspekty, odwołując się do dużej liczby przykładów, co czyni książkę pierwszym podręcznikiem w obszarze informatyki śledczej kryptowalut na rynku.

Ekspertyzy informatyczne

Wydaję opinie i ekspertyzy z zakresu informatyki
 

Zakres oferowanych usług


analiza zabezpieczeń kryptograficznych, badania zgodności sprzętu i oprogramowania z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), ekspertyzy dotyczące kryptowalut i technologii blockchain, analiza kodów źródłowych programów i serwisów internetowych, ocena zgodności ze specyfikacjami programów i serwisów internetowych, weryfikacja legalności i wycena oprogramowania, odzyskiwanie utraconych haseł, łamanie haseł, podważanie wiarygodności dowodów cyfrowych.

Wydaję opinie w powyższych sprawach oraz innych, będących w moich kompetencjach, zarówno ma potrzeby sądów, prokuratur, policji, instytucji, firm i osób prywatnych.

Opracowałem autorskie jednodniowe szkolenie, oparte na mojej monografii, z tematyki kryptowalut dedykowane organom procesowych.

WIEDZA

Jestem doktorem nauk technicznych, wykładowcą na uczelni wyższej, autorem artykułów z zakresu bezpieczeństwa i kryptowalut, prelegentem na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, certyfikowanym informatykiem śledczym.

DOŚWIADCZENIE

Przebadałem kilkaset cyfrowych nośników pamięci, wydałem ponad 200 opinii i ekspertyz informatycznych zarówno dla organów procesowych (sądów, prokuratur, policji), jak i dla osób prywatnych i firm. Wielokrotnie skutecznie broniłem swoich opinii na rozprawach sądowych.

CERTYFIKATY

Zdobyłem renomowane certyfikaty potwierdzające moje kompetencje: Certified Information Systems Security Professional (CISSP), EC-Council Certified Incident Handler (ECIH), EnCase Certified Examiner (EnCE), PRINCE2 Practitioner. Posiadam także poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne.

Referencje

Wybrane cytaty z referencji które otrzymałem

Pan Przemysław Rodwald wykazał się ogromnym profesjonalizmem, obiektywizmem, wysoką wiedzą merytoryczną, doświadczeniem oraz zaangażowaniem, a zlecenie zostało przez niego zrealizowane terminowo i zgodnie z ustaleniami. Współpraca z Panem Rodwaldem przebiegła nie tylko profesjonalnie, ale też niezwykle sprawnie i kulturalnie.

Robert Krupski, prezes zarządu BestBet Sp. z o.o., PDF >>

W interesach nic tak nie liczy się jak dotrzymywanie terminów - polecany wykonawca doskonale to rozumie. Opinie wykonywane przez dra inż. Przemysława Rodwalda są realizowane bardzo sprawnie, zawsze zgodnie z założonymi (często rygorystycznymi) ramami czasowymi.

Rafał Wójtowicz, prezes zarządu LV BET Zakłady Bukmacherskie, PDF >>

Przedmiotowa opinia została wykonana w sposób profesjonalny, tj. szybko, z zachowaniem dużej staranności, dokładności i obiektywizmu. Wartość merytoryczna i stylistyczna opinii jest bez zarzutu. W związku z powyższym rekomendujemy Pana dr. inż. Rodwalda jako wysokiej klasy biegłego z zakresu informatyki.

Paweł Paradowski, adwokat Domański Zakrzewski Palinka sp kom., PDF >>

Opinia została wykonana z pełnym obiektywizmem, dużą starannością, zgodnie z założonymi ramami czasowymi. Cechowała ją wysoka wartość merytoryczna i stylistyczna. Pozwala mi to rekomendować Pana doktora jako wysokiej klasy biegłego z zakresu informatyki.

Przemysław Lis Markiewicz, prezes zarządu Fundacja Przedsiębiorczości Akademickiej, PDF >>

Opinia, mimo założonego krótkiego czasu realizacji, została wykonana terminowo.

Piotr Płachta, radca prawny Malinowski, Płachta & Wspólnicy, PDF >>

Curriculum vitae

Mój życiorys
Akademia Marynarki Wojennej Akademia Marynarki Wojennej Katedra Informatyki
Przemysław Rodwald
ADIUNKT B-D (kmdr por.)
   Kierownik Zakładu Systemów Komputerowych Katedry Informatyki
   Przedmiot "Blockchain i jego zastosowania"
   Blok tematyczny "Elementy kryptografii" na studiach podyplomowych
     "Blockchain, inteligentne kontrakty oraz waluty cyfrowe"
   Udział w pracach badawczo-rozwojowych
SHAPE Supreme Headquarters Allied Powers Europe SHAPE, CIS & Cyber Defence (CCD), JCyber
Przemysław Rodwald
CYBER SECURITY CONCEPT DEVELOPER
   An independent survey of all NATO on-line and off-line Crypto
   Recommendations for retention or disposal of NATO Crypto equipment
   Planning and implementation of mitigation measures
   Support to ACO on the Crypto Modernization related activities
Akademia Marynarki Wojennej Akademia Marynarki Wojennej Instytut Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki
Przemysław Rodwald
ADIUNKT (kmdr por.)
   Autorski Edukacyjny System Gamifikacyjny - EduG.pl
   Przedmiot "Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych"
   Blok tematyczny "Elementy kryptografii" na studiach podyplomowych
     "Cyberprzestępczość"
   Udział w pracach badawczo-rozwojowych
Akademia Marynarki Wojennej Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
ASYSTENT (kmdr ppor.)
   Przedmiot "Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych"
   Przedmiot "Projektowanie serwisów internetowych"
   Kurs pedagogiczny w zakresie dydaktyki szkoły wyższej
   Opiekun Koła Naukowego Informatyków AMW ECHO
Computer Forensics Laboratory Laboratorium Informatyki Śledczej
WŁAŚCICIEL, INFORMATYK ŚLEDCZY, BIEGŁY SĄDOWY
   Wykonywanie ekspertyz z zakresu informatyki śledczej
   Biegły sądowy z zakresu informatyki (SO w Warszawie, SO w Gdańsku)
   Utworzenie i zarządzanie firmą
   Pozyskiwanie dotacji unijnych (POKL, POIG)
Wojskowy Instytut Łączności Wojskowy Instytut Łączności Zespół Kryptografii
Obrona doktoratu
ADIUNKT (major)
   Projektowanie algorytmów kryptograficznych
   Tworzenie dokumentacji certyfikacyjnej
Wojskowy Instytut Łączności Zespół Kryptografii
STARSZY SPECJALISTA BADAWCZO-TECHNICZNY (kapitan)
   Wykonawca odpowiedzialny Szyfratora IP (kierownik projektu)
   Udział w pracach NATOwskiej grupy roboczej IPSecTF
   Doktorat "Parametryzowana kryptograficzna funkcja skrótu PHAL-256"
    dyscyplina: Informatyka, specjalność: Kryptologia, obrona: 04.12.2008
Wojskowy Instytut Łączności Zespół Kryptografii
STARSZY INŻYNIER (porucznik)
   Implementacja i optymalizacja narodowych algorytmów i urządzeń krypto
   Tworzenie dokumentacji certyfikacyjnej
   Funkcja Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
   Kurs Administratora Niejawnych Systemów Teleinformatycznych w WSI
   Kurs Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w ABW
! Korpus Zmechanizowany 1 Korpus Zmechanizowany Zespół Informatyki
Programista (podporucznik)
   System Ewidencjonowania Wniosków Personalnych (Delphi)
   System Informowania Kierownictwa (php + MySQL)
   Elektroniczna Intranetowa Karta Pracy (asp + SQLServer)
   Udział w międzynarodowych ćwiczeniach Strong Resolve 2002
Wojskowa Akademia Techniczna Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki
Jako podchorąży na praktykach
Student (podchorąży)
   Ukończona specjalność: Systemy Informatyczne
   Uzyskany tytuł zawodowy: mgr inż.
   Studia ukończone z wyróżnieniem
1 Liceum Ogólnokształcące w Lęborku 1 Liceum Ogólnokształcące w Lęborku
Widok z dachu 1 Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku
Uczeń
   Olimpiady: matematyczna, fizyczna, techniczna
   Tytuł Primus Inter Pares, medal Kalos Kagathos
   Profil matematyczno-fizyczny

ODZNACZENIA

202?: Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu
2020: Medal Komisji Edukacji Narodowej
2019: Tytuł honorowy Zasłużony Żołnierz RP (brązowy)
2015: Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny (srebrny)
2014: Medal "Za zasługi dla obronności kraju" (złoty)
2013: Medal za Długoletnią Służbę (brązowy)
2009: Medal "Za zasługi dla obronności kraju" (srebrny)
2006: Medal "Za zasługi dla obronności kraju" (brązowy)
2005: Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny (brązowy)

CZAS WOLNY

Myślenie - udało mi się zostać kiedyś członkiem Mensy
Ojcostwo - staram sie wychować synów (2007, 2012)
Pływanie - sporo pływam, byłem Ratownikiem Wodnym
Kitesurfing - na razie tylko IKO Level II
Latanie - mam gapę skoczka Wojsk Powietrznodesantowych
Krwiodawstwo - oddałem już ponad 26 litrów krwi i osocza

PROJEKTY WEBOWE

eNumi.pl - najlepszy portal numizmatyczny
EduG - edukacyjny system gamifikacyjny
SYDEUS - deanonimizacja użytkowników bitcoina
FindFlag - patriotyczny projekt fotograficzny
StanagTests - testy językowe STANAG 6001
HashBlog - blog o hasłach i hashach

Kontakt

Wybierz najdogodniejszą formę kontaktu ze mną

email

skype

facebook

linkedin

Zapraszam i zachęcam do skorzystania z moich usług.