Automatyzacja zapytań deanonimizacyjnych dla adresów BTC

Projekt skryptu do automatycznego odpytywania zewnętrznych serwisów deanonimizacyjnych dla adresów kryptowaluty bitcoin, wykonany w ramach pracy dyplomowej przez Nicolę Kołakowską.


Automation of deanonymization queries for BTC addresses

Script for automatic querying bitcoin cryptocurrency addresses of external deanonymization services, made as part of the diploma thesis by Nicola Kołakowska.


Link: https://sydeus.rodwald.pl/BTC.py