Ankiety EduG 2020 – …

Wyniki ankiet ewaluacyjnych dotyczących zgamifikowanej formy prowadzonych zajęć z przedmiotu Bezpieczeństwo systemów informatycznych / Kryptografia i bezpieczeństwo informacji, przeprowadzone wśród studentów kierunku Informatyka w Akademii Marynarki Wojennej, zarówno dla grup wojskowych jak i cywilnych. Ankieta jest nieobowiązkowa, jest przeprowadzana od roku 2020.

Na przeprowadzenie ankiety uzyskano zgodę Komisji Etyki AMW.


1. Czy lubisz grać w gry?

OdpowiedzLiczba odpowiedzi
tak143
nie2

2. Jak często bierzesz udział w różnego rodzaju grach?

SymbolOznaczenie
acodziennie
bkilka razy w tygodniu
ckilka razy w miesiącu
dkilka razy w roku

3. Jaki rodzaj gier lubisz najbardziej?

SymbolOznaczenie
akomputerowe
bplanszowe
ckarciane
dedukacyjne
eplenerowe

4. Ile średnio czasu poświęcasz na gry komputerowe w ciągu tygodnia?

SymbolOznaczenie
amniej niż 1 godzinę
bod 1 do 6 godzin
cod 7 do 12 godzin
dod 13 do 23 godzin
epowyżej 24 godzin

5. Jakie walory mają dla Ciebie gry komputerowe? (wybierz co najwyżej trzy 3 odpowiedzi)

SymbolOznaczenie
asą formą spędzania czasu wolnego
brozwijają zainteresowania
cpomagają rozładować stres
ddają poczucie satysfakcji, radości
edoskonalą umiejętności przewidywania i logicznego myślenia
frozwijają umiejętności informatyczne
gdają możliwość poznawania ludzi na całym świecie i nawiązywania nowych znajomości

6. Czy przed przedmiotem BSI/LJK spotkałeś się wcześniej z pojęciem gamifikacji?

OdpowiedzLiczba odpowiedzi
tak16
nie129

7. Jakie było Twoje nastawienie do zgamifikowanego przedmiotu na początku zajęć?

Pytanie otwarte (różnorodne odpowiedzi).

8. Jaka jest Twoja ogólna ocena systemu EduG po zakończeniu zajęć?

Pytanie otwarte (różnorodne odpowiedzi).

9. Które elementy gamifikacji zastosowane w systemie EduG mobilizowały Cię najbardziej do nauki? (wybierz co najwyżej dwie 2 odpowiedzi)

SymbolOznaczenie
apunkty
btabele rankingowe
cwirtualne dobra
dmisje
ewyzwania
frywalizacja
gszybka informacja zwrotna
hzabawowa fabuła
iprzyjazny interfejs

10. Co stanowiło dla Ciebie główną motywację do wykonywania zadań nieobowiązkowych?

SymbolOznaczenie
azdobywanie punktów i nagrody z nimi związane
bciekawość
cchęć poszerzania wiedzy
dmożliwość dobrej zabawy
emożliwość rywalizacji z innymi

11. Czy udział w grze wymagał myślenia strategicznego?

SymbolOznaczenie
azdecydowanie tak
braczej tak
craczej nie
dzdecydowanie nie
etrudno powiedzieć

12. Jakie zalety ma, Twoim zdaniem, przedmiot prowadzony w zgamifikowanej formie w porównaniu z zajęciami prowadzonymi w formie tradycyjnej? (wybierz co najwyżej trzy 3 odpowiedzi)

SymbolOznaczenie
azwiększa zainteresowanie przedmiotem
bpodnosi atrakcyjność zajęć
czwiększa aktywność studentów na zajęciach
dpozytywnie wpływa na frekwencję studentów na zajęcia
ezwiększa motywację do nauki
fułatwia przyswajanie materiału
gpozwala uzyskiwać lepsze oceny
hzwiększa autonomię w zdobywaniu wiedzy
izwiększa terminowość oddawania prac
jzwiększa systematyczność uczenia się
kzmusza do poszukiwania informacji i poszerzania wiedzy

13. Czy chciałbyś ponownie wziąć udział w zajęciach, w których wykorzystywana byłaby gamifikacja?

SymbolOznaczenie
azdecydowanie tak
braczej tak
craczej nie
dzdecydowanie nie
etrudno powiedzieć

14. Czy chciałbyś, żeby zgamifikowane podejście do zajęć było wykorzystywane przez innych wykładowców w ramach prowadzonych przez nich przedmiotów?

SymbolOznaczenie
azdecydowanie tak
braczej tak
craczej nie
dzdecydowanie nie
etrudno powiedzieć

15. Czy masz jakieś dodatkowe uwagi, spostrzeżenia dotyczące systemu EduG (coś powinno zostać poprawione, dodane, itp.)?

Pytanie otwarte (różnorodne odpowiedzi).

Automatyzacja zapytań deanonimizacyjnych dla adresów BTC

Projekt skryptu do automatycznego odpytywania zewnętrznych serwisów deanonimizacyjnych dla adresów kryptowaluty bitcoin, wykonany w ramach pracy dyplomowej przez Nicolę Kołakowską.


Automation of deanonymization queries for BTC addresses

Script for automatic querying bitcoin cryptocurrency addresses of external deanonymization services, made as part of the diploma thesis by Nicola Kołakowska.


Link: https://sydeus.rodwald.pl/BTC.py