Polityka haseł – tvn24.pl

 • nazwa serwisu: tvn24.pl
 • pozycja na liście alexa rank: 25
 • adres serwisu: http://www.tvn24.pl/
 • minimalna długość hasła: 6 znaków
 • maksymalna długość hasła: brak
 • wymóg złożoności hasła [*]: ?l?u
 • dopuszczalne znaki specjalne: ~!@#$%^&*()_+`-={}|[]\:";'<>?,./
 • dopuszczalna spacja w haśle: tak
 • dopuszczalne polskie ogonki: tak
 • lista złych haseł (blacklista): nie
 • bezpieczne logowanie (https): tak
 • zabezpieczenie captcha [**]: C
 • wskaźnik siły hasła (graficzny lub tekstowy): tak
 • forma resetowania hasła: brak
 • opcja uwierzytelnienia dwustopniowego (2FA): nie
 • edukacja o haśle: brak
 • uwierzytelnianie OAuth2: facebook,google,twitter
 • uwagi dodatkowe: brak
[*] Legenda dla wymogu złożoności hasła:
      ?l - małe litery, ?u - wielkie litery, ?d - cyfry, ?s - znaki specjalne
[**] Legenda dla zabezpieczenia captcha:
       C - tworzenie konta, Ln - logowanie (n próba), R - przypomnienie hasła

Polityka haseł – ceneo.pl

 • nazwa serwisu: ceneo.pl
 • pozycja na liście alexa rank: 22
 • adres serwisu: https://www.ceneo.pl/My-Account
 • minimalna długość hasła: 6 znaków
 • maksymalna długość hasła: brak
 • wymóg złożoności hasła [*]: ?l?d
 • dopuszczalne znaki specjalne: ~!@#$%^&*()_+`-={}|[]\:";'<>?,./
 • dopuszczalna spacja w haśle: tak
 • dopuszczalne polskie ogonki: tak
 • lista złych haseł (blacklista): nie
 • bezpieczne logowanie (https): tak
 • zabezpieczenie captcha [**]: C
 • wskaźnik siły hasła (graficzny lub tekstowy): nie
 • forma resetowania hasła: link
 • opcja uwierzytelnienia dwustopniowego (2FA): nie
 • edukacja o haśle: brak
 • uwierzytelnianie OAuth2: facebook,google,allegro
 • uwagi dodatkowe: brak
[*] Legenda dla wymogu złożoności hasła:
      ?l - małe litery, ?u - wielkie litery, ?d - cyfry, ?s - znaki specjalne
[**] Legenda dla zabezpieczenia captcha:
       C - tworzenie konta, Ln - logowanie (n próba), R - przypomnienie hasła

Polityka haseł – gumtree.pl

 • nazwa serwisu: gumtree.pl
 • pozycja na liście alexa rank: 21
 • adres serwisu: https://www.gumtree.pl/my/profile.html
 • minimalna długość hasła: 6 znaków
 • maksymalna długość hasła: 25 znaków
 • wymóg złożoności hasła [*]: brak
 • dopuszczalne znaki specjalne: ~!@#$%^&*()_+`-={}|[]\:";'<>?,./
 • dopuszczalna spacja w haśle: tak
 • dopuszczalne polskie ogonki: tak
 • lista złych haseł (blacklista): nie
 • bezpieczne logowanie (https): tak
 • zabezpieczenie captcha [**]: brak
 • wskaźnik siły hasła (graficzny lub tekstowy): tak
 • forma resetowania hasła: brak
 • opcja uwierzytelnienia dwustopniowego (2FA): nie
 • edukacja o haśle: brak
 • uwierzytelnianie OAuth2: N
 • uwagi dodatkowe: brak
[*] Legenda dla wymogu złożoności hasła:
      ?l - małe litery, ?u - wielkie litery, ?d - cyfry, ?s - znaki specjalne
[**] Legenda dla zabezpieczenia captcha:
       C - tworzenie konta, Ln - logowanie (n próba), R - przypomnienie hasła

Polityka haseł – mbank.pl

 • nazwa serwisu: mbank.pl
 • pozycja na liście alexa rank: 20
 • adres serwisu: https://online.mbank.pl/pl#Settings/AccessToBank
 • minimalna długość hasła: 8 znaków
 • maksymalna długość hasła: 20 znaków
 • wymóg złożoności hasła [*]: ?l?d
 • dopuszczalne znaki specjalne: !@#$^*()_+-=`[]{}|;:,./?
 • dopuszczalna spacja w haśle: tak
 • dopuszczalne polskie ogonki: tak
 • lista złych haseł (blacklista): nie
 • bezpieczne logowanie (https): tak
 • zabezpieczenie captcha [**]: brak
 • wskaźnik siły hasła (graficzny lub tekstowy): nie
 • forma resetowania hasła: brak
 • opcja uwierzytelnienia dwustopniowego (2FA): nie
 • edukacja o haśle: http://bit.ly/2p4TdHh
 • uwierzytelnianie OAuth2: N
 • uwagi dodatkowe: brak
[*] Legenda dla wymogu złożoności hasła:
      ?l - małe litery, ?u - wielkie litery, ?d - cyfry, ?s - znaki specjalne
[**] Legenda dla zabezpieczenia captcha:
       C - tworzenie konta, Ln - logowanie (n próba), R - przypomnienie hasła