Polityka haseł – epoznan.pl

 • nazwa serwisu: epoznan.pl
 • pozycja na liście alexa rank: 492
 • adres serwisu: https://epoznan.pl/index.php?section=forum&mode=register
 • minimalna długość hasła: 1 znaków
 • maksymalna długość hasła: brak
 • wymóg złożoności hasła [*]: brak
 • dopuszczalne znaki specjalne: ~!@#$%^&*()_+`-={}|[]\:";'<>?,./
 • dopuszczalna spacja w haśle: nie
 • dopuszczalne polskie ogonki: tak
 • lista złych haseł (blacklista): nie
 • bezpieczne logowanie (https): tak
 • zabezpieczenie captcha [**]: C
 • wskaźnik siły hasła (graficzny lub tekstowy): tak
 • forma resetowania hasła: plaintext
 • opcja uwierzytelnienia dwustopniowego (2FA): tak
 • edukacja o haśle: brak
 • uwierzytelnianie OAuth2: N
 • uwagi dodatkowe: brak
[*] Legenda dla wymogu złożoności hasła:
      ?l - małe litery, ?u - wielkie litery, ?d - cyfry, ?s - znaki specjalne
[**] Legenda dla zabezpieczenia captcha:
       C - tworzenie konta, Ln - logowanie (n próba), R - przypomnienie hasła

Polityka haseł – bubble.am

 • nazwa serwisu: bubble.am
 • pozycja na liście alexa rank: 490
 • adres serwisu: http://bubble.am/#register
 • minimalna długość hasła: 1 znaków
 • maksymalna długość hasła: 30 znaków
 • wymóg złożoności hasła [*]: brak
 • dopuszczalne znaki specjalne: ~!@#$%^&*()_+`-={}|[]\:";'<>?,./
 • dopuszczalna spacja w haśle: tak
 • dopuszczalne polskie ogonki: tak
 • lista złych haseł (blacklista): nie
 • bezpieczne logowanie (https): nie
 • zabezpieczenie captcha [**]: brak
 • wskaźnik siły hasła (graficzny lub tekstowy): nie
 • forma resetowania hasła: brak
 • opcja uwierzytelnienia dwustopniowego (2FA): tak
 • edukacja o haśle: brak
 • uwierzytelnianie OAuth2: facebook
 • uwagi dodatkowe: Brak możliwości resetowania hasła
[*] Legenda dla wymogu złożoności hasła:
      ?l - małe litery, ?u - wielkie litery, ?d - cyfry, ?s - znaki specjalne
[**] Legenda dla zabezpieczenia captcha:
       C - tworzenie konta, Ln - logowanie (n próba), R - przypomnienie hasła

Polityka haseł – komorkomania.pl

 • nazwa serwisu: komorkomania.pl
 • pozycja na liście alexa rank: 484
 • adres serwisu: https://forum.komorkomania.pl/
 • minimalna długość hasła: 5 znaków
 • maksymalna długość hasła: brak
 • wymóg złożoności hasła [*]: brak
 • dopuszczalne znaki specjalne: ~!@#$%^&*()_+`-={}|[]\:";'<>?,./
 • dopuszczalna spacja w haśle: nie
 • dopuszczalne polskie ogonki: tak
 • lista złych haseł (blacklista): nie
 • bezpieczne logowanie (https): tak
 • zabezpieczenie captcha [**]: brak
 • wskaźnik siły hasła (graficzny lub tekstowy): nie
 • forma resetowania hasła: link
 • opcja uwierzytelnienia dwustopniowego (2FA): tak
 • edukacja o haśle: brak
 • uwierzytelnianie OAuth2: N
 • uwagi dodatkowe: brak
[*] Legenda dla wymogu złożoności hasła:
      ?l - małe litery, ?u - wielkie litery, ?d - cyfry, ?s - znaki specjalne
[**] Legenda dla zabezpieczenia captcha:
       C - tworzenie konta, Ln - logowanie (n próba), R - przypomnienie hasła

Polityka haseł – plemiona.pl

 • nazwa serwisu: plemiona.pl
 • pozycja na liście alexa rank: 482
 • adres serwisu: https://www.plemiona.pl/page/new
 • minimalna długość hasła: 4 znaków
 • maksymalna długość hasła: brak
 • wymóg złożoności hasła [*]: brak
 • dopuszczalne znaki specjalne: ~!@#$%^&*()_+`-={}|[]\:";'<>?,./
 • dopuszczalna spacja w haśle: nie
 • dopuszczalne polskie ogonki: tak
 • lista złych haseł (blacklista): nie
 • bezpieczne logowanie (https): tak
 • zabezpieczenie captcha [**]: brak
 • wskaźnik siły hasła (graficzny lub tekstowy): nie
 • forma resetowania hasła: link
 • opcja uwierzytelnienia dwustopniowego (2FA): tak
 • edukacja o haśle: brak
 • uwierzytelnianie OAuth2: facebook
 • uwagi dodatkowe: Na początku i na końcu hasła nie może być spacji
[*] Legenda dla wymogu złożoności hasła:
      ?l - małe litery, ?u - wielkie litery, ?d - cyfry, ?s - znaki specjalne
[**] Legenda dla zabezpieczenia captcha:
       C - tworzenie konta, Ln - logowanie (n próba), R - przypomnienie hasła

Polityka haseł – pisz.pl

 • nazwa serwisu: pisz.pl
 • pozycja na liście alexa rank: 480
 • adres serwisu: http://www.pisz.pl/rejestracja/
 • minimalna długość hasła: 8 znaków
 • maksymalna długość hasła: brak
 • wymóg złożoności hasła [*]: brak
 • dopuszczalne znaki specjalne: ~!@#$%^&*()_+`-={}|[]\:";'<>?,./
 • dopuszczalna spacja w haśle: nie
 • dopuszczalne polskie ogonki: tak
 • lista złych haseł (blacklista): nie
 • bezpieczne logowanie (https): nie
 • zabezpieczenie captcha [**]: brak
 • wskaźnik siły hasła (graficzny lub tekstowy): nie
 • forma resetowania hasła: brak
 • opcja uwierzytelnienia dwustopniowego (2FA): nie
 • edukacja o haśle: brak
 • uwierzytelnianie OAuth2: N
 • uwagi dodatkowe: Link do resetowania hasła nie przychodzi na emial
[*] Legenda dla wymogu złożoności hasła:
      ?l - małe litery, ?u - wielkie litery, ?d - cyfry, ?s - znaki specjalne
[**] Legenda dla zabezpieczenia captcha:
       C - tworzenie konta, Ln - logowanie (n próba), R - przypomnienie hasła