Polityka haseł – onet.pl

 • nazwa serwisu: onet.pl
 • pozycja na liście alexa rank: 6
 • adres serwisu: https://konto.onet.pl/auth.html
 • minimalna długość hasła: 6 znaków
 • maksymalna długość hasła: 32 znaków
 • wymóg złożoności hasła [*]: ?l?u?d
 • dopuszczalne znaki specjalne: ~!@#$%^&*()_+`-={}|[]\:";'<>?,./
 • dopuszczalna spacja w haśle: nie
 • dopuszczalne polskie ogonki: nie
 • lista złych haseł (blacklista): nie
 • bezpieczne logowanie (https): tak
 • zabezpieczenie captcha [**]: C
 • wskaźnik siły hasła (graficzny lub tekstowy): nie
 • forma resetowania hasła: link,telefon,pytanie
 • opcja uwierzytelnienia dwustopniowego (2FA): nie
 • edukacja o haśle: http://bit.ly/2nToHl0
 • uwierzytelnianie OAuth2: facebook
 • uwagi dodatkowe: znacznik siły hasła tylko przy jego zmianie, przy tworzeniu brak znacznika
[*] Legenda dla wymogu złożoności hasła:
      ?l - małe litery, ?u - wielkie litery, ?d - cyfry, ?s - znaki specjalne
[**] Legenda dla zabezpieczenia captcha:
       C - tworzenie konta, Ln - logowanie (n próba), R - przypomnienie hasła

Polityka haseł – allegro.pl

 • nazwa serwisu: allegro.pl
 • pozycja na liście alexa rank: 5
 • adres serwisu: https://ssl.allegro.pl/signup/#/
 • minimalna długość hasła: 8 znaków
 • maksymalna długość hasła: 16 znaków
 • wymóg złożoności hasła [*]: ?l?u?d
 • dopuszczalne znaki specjalne: brak
 • dopuszczalna spacja w haśle: tak
 • dopuszczalne polskie ogonki: tak
 • lista złych haseł (blacklista): nie
 • bezpieczne logowanie (https): tak
 • zabezpieczenie captcha [**]: C
 • wskaźnik siły hasła (graficzny lub tekstowy): tak
 • forma resetowania hasła: telefon,pytanie
 • opcja uwierzytelnienia dwustopniowego (2FA): nie
 • edukacja o haśle: http://bit.ly/2nPF4gQ
 • uwierzytelnianie OAuth2: N
 • uwagi dodatkowe: brak
[*] Legenda dla wymogu złożoności hasła:
      ?l - małe litery, ?u - wielkie litery, ?d - cyfry, ?s - znaki specjalne
[**] Legenda dla zabezpieczenia captcha:
       C - tworzenie konta, Ln - logowanie (n próba), R - przypomnienie hasła

Polityka haseł – facebook.com

 • nazwa serwisu: facebook.com
 • pozycja na liście alexa rank: 4
 • adres serwisu: https://pl-pl.facebook.com/
 • minimalna długość hasła: 6 znaków
 • maksymalna długość hasła: brak
 • wymóg złożoności hasła [*]: brak
 • dopuszczalne znaki specjalne: ~!@#$%^&*()_+`-={}|[]\:";'<>?,./
 • dopuszczalna spacja w haśle: tak
 • dopuszczalne polskie ogonki: tak
 • lista złych haseł (blacklista): nie
 • bezpieczne logowanie (https): tak
 • zabezpieczenie captcha [**]: brak
 • wskaźnik siły hasła (graficzny lub tekstowy): tak
 • forma resetowania hasła: link,telefon
 • opcja uwierzytelnienia dwustopniowego (2FA): tak
 • edukacja o haśle: brak
 • uwierzytelnianie OAuth2: N
 • uwagi dodatkowe: brak
[*] Legenda dla wymogu złożoności hasła:
      ?l - małe litery, ?u - wielkie litery, ?d - cyfry, ?s - znaki specjalne
[**] Legenda dla zabezpieczenia captcha:
       C - tworzenie konta, Ln - logowanie (n próba), R - przypomnienie hasła

Polityka haseł – google.pl

 • nazwa serwisu: google.pl
 • pozycja na liście alexa rank: 1
 • adres serwisu: https://myaccount.google.com/
 • minimalna długość hasła: 8 znaków
 • maksymalna długość hasła: 100 znaków
 • wymóg złożoności hasła [*]: brak
 • dopuszczalne znaki specjalne: ~!@#$%^&*()_+`-={}|[]\:";'<>?,./
 • dopuszczalna spacja w haśle: tak
 • dopuszczalne polskie ogonki: nie
 • lista złych haseł (blacklista): nie
 • bezpieczne logowanie (https): tak
 • zabezpieczenie captcha [**]: brak
 • wskaźnik siły hasła (graficzny lub tekstowy): tak
 • forma resetowania hasła: link,telefon
 • opcja uwierzytelnienia dwustopniowego (2FA): tak
 • edukacja o haśle: http://bit.ly/2ohDJ1g
 • uwierzytelnianie OAuth2: N
 • uwagi dodatkowe: brak
[*] Legenda dla wymogu złożoności hasła:
      ?l - małe litery, ?u - wielkie litery, ?d - cyfry, ?s - znaki specjalne
[**] Legenda dla zabezpieczenia captcha:
       C - tworzenie konta, Ln - logowanie (n próba), R - przypomnienie hasła

Polityki haseł polskich serwisów – rozpoczęcie badań

Jedno z badań, które będę prowadził na lamach bloga będzie obejmowało analizę polityk haseł 1000 najpopularniejszych w Polsce serwisów internetowych. Aby rozpocząć to badanie musiałem odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 • Jakie strony wybrać do badań?
 • Jakie dane gromadzić i w jakiej formie?
 • Jak pozyskać te dane?

Dodam, że inspiracją do rodzimych badań była dla mnie prezentacja przedstawiona na konferencji PasswordsCon 2013: Crunching the Top 10000 Websites; Password policies and Controls, autorstwa Steve Werby. Informacje o tej prezentacji wraz z z linkiem do nagrania video można znaleźć pod adresami: http://www.passwordresearch.com/papers/paper544.html, https://www.youtube.com/watch?v=EUsjs4X1aT4

Czytaj dalej Polityki haseł polskich serwisów – rozpoczęcie badań