MiningRig 10×GFX900 benchmark

D:\Hashcat\hashcat-5.1.0>hashcat64.exe -b -w 3 -O
hashcat (v5.1.0) starting in benchmark mode...

OpenCL Platform #2: Advanced Micro Devices, Inc.
================================================
* Device #3: gfx900, 4048/8176 MB allocatable, 56MCU
* Device #4: gfx900, 4048/8176 MB allocatable, 56MCU
* Device #5: gfx900, 4048/8176 MB allocatable, 56MCU
* Device #6: gfx900, 4048/8176 MB allocatable, 56MCU
* Device #7: gfx900, 4048/8176 MB allocatable, 56MCU
* Device #8: gfx900, 4048/8176 MB allocatable, 56MCU
* Device #9: gfx900, 4048/8176 MB allocatable, 56MCU
* Device #10: gfx900, 4048/8176 MB allocatable, 56MCU
* Device #11: gfx900, 4048/8176 MB allocatable, 56MCU

Benchmark relevant options:
===========================
* --workload-profile=3

Hashmode: 0 - MD5

Speed.#3.........:  7877.9 MH/s (57.24ms) @ Accel:32 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
Speed.#4.........:  7602.2 MH/s (59.49ms) @ Accel:32 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
Speed.#5.........:  7747.8 MH/s (58.53ms) @ Accel:32 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
Speed.#6.........:  7624.7 MH/s (59.12ms) @ Accel:32 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
Speed.#7.........:  7523.7 MH/s (59.76ms) @ Accel:32 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
Speed.#8.........:  7507.2 MH/s (60.16ms) @ Accel:32 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
Speed.#9.........:  7757.8 MH/s (58.32ms) @ Accel:32 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
Speed.#10.........:  7640.0 MH/s (58.80ms) @ Accel:32 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
Speed.#11.........:  7509.6 MH/s (60.01ms) @ Accel:32 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
Speed.#*.........: 68791.0 MH/s


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *