Polityka haseł – vppgamingnetwork.com

 • nazwa serwisu: vppgamingnetwork.com
 • pozycja na liście alexa rank: 474
 • adres serwisu: http://vppgamingnetwork.com/Account/Register
 • minimalna długość hasła: 6 znaków
 • maksymalna długość hasła: brak
 • wymóg złożoności hasła [*]: brak
 • dopuszczalne znaki specjalne: ~!@#$%^&*()_+`-={}|[]\:";'<>?,./
 • dopuszczalna spacja w haśle: nie
 • dopuszczalne polskie ogonki: tak
 • lista złych haseł (blacklista): nie
 • bezpieczne logowanie (https): nie
 • zabezpieczenie captcha [**]: brak
 • wskaźnik siły hasła (graficzny lub tekstowy): nie
 • forma resetowania hasła: link
 • opcja uwierzytelnienia dwustopniowego (2FA): tak
 • edukacja o haśle: brak
 • uwierzytelnianie OAuth2: N
 • uwagi dodatkowe: brak
[*] Legenda dla wymogu złożoności hasła:
      ?l - małe litery, ?u - wielkie litery, ?d - cyfry, ?s - znaki specjalne
[**] Legenda dla zabezpieczenia captcha:
       C - tworzenie konta, Ln - logowanie (n próba), R - przypomnienie hasła

Polityka haseł – fishki.pl

 • nazwa serwisu: fishki.pl
 • pozycja na liście alexa rank: 468
 • adres serwisu: https://fishki.pl/rejestracja.html
 • minimalna długość hasła: 6 znaków
 • maksymalna długość hasła: brak
 • wymóg złożoności hasła [*]: brak
 • dopuszczalne znaki specjalne: ~!@#$%^&*()_+`-={}|[]\:";'<>?,./
 • dopuszczalna spacja w haśle: tak
 • dopuszczalne polskie ogonki: tak
 • lista złych haseł (blacklista): nie
 • bezpieczne logowanie (https): nie
 • zabezpieczenie captcha [**]: L3
 • wskaźnik siły hasła (graficzny lub tekstowy): nie
 • forma resetowania hasła: plaintext,link
 • opcja uwierzytelnienia dwustopniowego (2FA): tak
 • edukacja o haśle: brak
 • uwierzytelnianie OAuth2: N
 • uwagi dodatkowe: Po kliknieciu w link do reserowania hasła na poczcie, hasło zostaje wysłane w formie jawnej w kolejnej wiadomości emial
[*] Legenda dla wymogu złożoności hasła:
      ?l - małe litery, ?u - wielkie litery, ?d - cyfry, ?s - znaki specjalne
[**] Legenda dla zabezpieczenia captcha:
       C - tworzenie konta, Ln - logowanie (n próba), R - przypomnienie hasła

Polityka haseł – serialosy.pl

 • nazwa serwisu: serialosy.pl
 • pozycja na liście alexa rank: 466
 • adres serwisu: http://www.serialosy.pl/index.php?do=register
 • minimalna długość hasła: 6 znaków
 • maksymalna długość hasła: brak
 • wymóg złożoności hasła [*]: brak
 • dopuszczalne znaki specjalne: ~!@#$%^&*()_+`-={}|[]\:";'<>?,./
 • dopuszczalna spacja w haśle: tak
 • dopuszczalne polskie ogonki: tak
 • lista złych haseł (blacklista): nie
 • bezpieczne logowanie (https): nie
 • zabezpieczenie captcha [**]: C
 • wskaźnik siły hasła (graficzny lub tekstowy): nie
 • forma resetowania hasła: plaintext,link
 • opcja uwierzytelnienia dwustopniowego (2FA): nie
 • edukacja o haśle: brak
 • uwierzytelnianie OAuth2: N
 • uwagi dodatkowe: Po kliknieciu w link do reserowania hasła na poczcie, hasło zostaje wysłane w formie jawnej w kolejnej wiadomości emial
[*] Legenda dla wymogu złożoności hasła:
      ?l - małe litery, ?u - wielkie litery, ?d - cyfry, ?s - znaki specjalne
[**] Legenda dla zabezpieczenia captcha:
       C - tworzenie konta, Ln - logowanie (n próba), R - przypomnienie hasła

Polityka haseł – openload.com

 • nazwa serwisu: openload.co
 • pozycja na liście alexa rank: 464
 • adres serwisu: https://openload.co/register
 • minimalna długość hasła: 6 znaków
 • maksymalna długość hasła: brak
 • wymóg złożoności hasła [*]: brak
 • dopuszczalne znaki specjalne: ~!@#$%^&*()_+`-={}|[]\:";'<>?,./
 • dopuszczalna spacja w haśle: nie
 • dopuszczalne polskie ogonki: tak
 • lista złych haseł (blacklista): nie
 • bezpieczne logowanie (https): tak
 • zabezpieczenie captcha [**]: C
 • wskaźnik siły hasła (graficzny lub tekstowy): nie
 • forma resetowania hasła: link
 • opcja uwierzytelnienia dwustopniowego (2FA): nie
 • edukacja o haśle: brak
 • uwierzytelnianie OAuth2: N
 • uwagi dodatkowe: brak
[*] Legenda dla wymogu złożoności hasła:
      ?l - małe litery, ?u - wielkie litery, ?d - cyfry, ?s - znaki specjalne
[**] Legenda dla zabezpieczenia captcha:
       C - tworzenie konta, Ln - logowanie (n próba), R - przypomnienie hasła

Polityka haseł – besty.pl

 • nazwa serwisu: besty.pl
 • pozycja na liście alexa rank: 458
 • adres serwisu: https://besty.pl/register
 • minimalna długość hasła: 5 znaków
 • maksymalna długość hasła: 50 znaków
 • wymóg złożoności hasła [*]: brak
 • dopuszczalne znaki specjalne: brak
 • dopuszczalna spacja w haśle: nie
 • dopuszczalne polskie ogonki: nie
 • lista złych haseł (blacklista): nie
 • bezpieczne logowanie (https): tak
 • zabezpieczenie captcha [**]: C,R
 • wskaźnik siły hasła (graficzny lub tekstowy): nie
 • forma resetowania hasła: link
 • opcja uwierzytelnienia dwustopniowego (2FA): tak
 • edukacja o haśle: brak
 • uwierzytelnianie OAuth2: facebook
 • uwagi dodatkowe: brak
[*] Legenda dla wymogu złożoności hasła:
      ?l - małe litery, ?u - wielkie litery, ?d - cyfry, ?s - znaki specjalne
[**] Legenda dla zabezpieczenia captcha:
       C - tworzenie konta, Ln - logowanie (n próba), R - przypomnienie hasła