Hashtopolis

Projekt systemu do wielostanowiskowego łamania haseł opartego na systemie hashtopolis (https://github.com/s3inlc/hashtopolis, https://hashtopolis.org), wykonany w ramach pracy dyplomowej przez pchor. Adama Zielińskiego.

Link: https://rodwald.pl/hashtopolis/


Szacowana sumaryczna wydajność systemu dla funkcji skrótu MD5 wynosi ponad 1.6 TH/s: