Hashkiller 6×1080 benchmark

C:\Hashcat\hashcat-5.1.0>hashcat64.exe -b -w 3 -O
hashcat (v5.1.0) starting in benchmark mode...

OpenCL Platform #1: NVIDIA Corporation
======================================
* Device #1: GeForce GTX 1080, 2048/8192 MB allocatable, 20MCU
* Device #2: GeForce GTX 1080, 2048/8192 MB allocatable, 20MCU
* Device #3: GeForce GTX 1080, 2048/8192 MB allocatable, 20MCU
* Device #4: GeForce GTX 1080, 2048/8192 MB allocatable, 20MCU
* Device #5: GeForce GTX 1080, 2048/8192 MB allocatable, 20MCU
* Device #6: GeForce GTX 1080, 2048/8192 MB allocatable, 20MCU

OpenCL Platform #2: Intel(R) Corporation
========================================
* Device #7: Intel(R) HD Graphics 510, skipped.
* Device #8: Intel(R) Celeron(R) CPU G3900 @ 2.80GHz, skipped.

Benchmark relevant options:
===========================
* --optimized-kernel-enable
* --workload-profile=3

Hashmode: 0 - MD5

Speed.#1.........: 11024.8 MH/s (24.57ms) @ Accel:32 Loops:1024 Thr:1024 Vec:4
Speed.#2.........: 11190.9 MH/s (24.15ms) @ Accel:32 Loops:1024 Thr:1024 Vec:4
Speed.#3.........: 10387.2 MH/s (23.74ms) @ Accel:32 Loops:1024 Thr:1024 Vec:4
Speed.#4.........: 10707.3 MH/s (23.94ms) @ Accel:32 Loops:1024 Thr:1024 Vec:4
Speed.#5.........: 10830.3 MH/s (23.93ms) @ Accel:32 Loops:1024 Thr:1024 Vec:4
Speed.#6.........: 10393.9 MH/s (24.29ms) @ Accel:32 Loops:1024 Thr:1024 Vec:4
Speed.#*.........: 64534.4 MH/s

Hashmode: 100 - SHA1

Speed.#1.........: 4642.8 MH/s (70.33ms) @ Accel:64 Loops:1024 Thr:512 Vec:2
Speed.#2.........: 4825.4 MH/s (69.75ms) @ Accel:64 Loops:1024 Thr:512 Vec:2
Speed.#3.........: 4786.0 MH/s (69.23ms) @ Accel:64 Loops:1024 Thr:512 Vec:2
Speed.#4.........: 4956.4 MH/s (70.90ms) @ Accel:64 Loops:1024 Thr:512 Vec:2
Speed.#5.........: 4839.5 MH/s (70.06ms) @ Accel:64 Loops:1024 Thr:512 Vec:2
Speed.#6.........: 5007.7 MH/s (71.13ms) @ Accel:64 Loops:1024 Thr:512 Vec:2
Speed.#*.........: 29057.8 MH/s

Hashmode: 1400 - SHA2-256

Speed.#1.........: 1298.3 MH/s (49.29ms) @ Accel:32 Loops:256 Thr:1024 Vec:1
Speed.#2.........: 1409.0 MH/s (49.01ms) @ Accel:32 Loops:256 Thr:1024 Vec:1
Speed.#3.........: 1414.1 MH/s (48.09ms) @ Accel:32 Loops:256 Thr:1024 Vec:1
Speed.#4.........: 1365.0 MH/s (49.48ms) @ Accel:32 Loops:256 Thr:1024 Vec:1
Speed.#5.........: 1465.5 MH/s (49.20ms) @ Accel:32 Loops:256 Thr:1024 Vec:1
Speed.#6.........: 1497.2 MH/s (50.05ms) @ Accel:32 Loops:256 Thr:1024 Vec:1
Speed.#*.........: 8449.1 MH/s

Hashmode: 1700 - SHA2-512

Speed.#1.........:  784.5 MH/s (91.62ms) @ Accel:64 Loops:128 Thr:640 Vec:1
Speed.#2.........:  801.2 MH/s (92.37ms) @ Accel:64 Loops:128 Thr:640 Vec:1
Speed.#3.........:  804.0 MH/s (90.31ms) @ Accel:64 Loops:128 Thr:640 Vec:1
Speed.#4.........:  785.6 MH/s (91.47ms) @ Accel:64 Loops:128 Thr:640 Vec:1
Speed.#5.........:  804.7 MH/s (90.55ms) @ Accel:64 Loops:128 Thr:640 Vec:1
Speed.#6.........:  805.4 MH/s (92.20ms) @ Accel:64 Loops:128 Thr:640 Vec:1
Speed.#*.........: 4785.6 MH/s

Hashmode: 2500 - WPA-EAPOL-PBKDF2 (Iterations: 4096)

Speed.#1.........:  294.5 kH/s (89.47ms) @ Accel:32 Loops:256 Thr:1024 Vec:1
Speed.#2.........:  296.2 kH/s (88.83ms) @ Accel:32 Loops:256 Thr:1024 Vec:1
Speed.#3.........:  296.2 kH/s (88.75ms) @ Accel:32 Loops:256 Thr:1024 Vec:1
Speed.#4.........:  300.9 kH/s (90.08ms) @ Accel:32 Loops:256 Thr:1024 Vec:1
Speed.#5.........:  305.4 kH/s (89.66ms) @ Accel:32 Loops:256 Thr:1024 Vec:1
Speed.#6.........:  321.8 kH/s (89.78ms) @ Accel:32 Loops:256 Thr:1024 Vec:1
Speed.#*.........: 1815.0 kH/s

Hashmode: 1000 - NTLM

Speed.#1.........: 15259.4 MH/s (14.68ms) @ Accel:32 Loops:1024 Thr:1024 Vec:2
Speed.#2.........: 15358.8 MH/s (14.38ms) @ Accel:32 Loops:1024 Thr:1024 Vec:2
Speed.#3.........: 15401.1 MH/s (14.76ms) @ Accel:32 Loops:1024 Thr:1024 Vec:2
Speed.#4.........: 15417.2 MH/s (14.55ms) @ Accel:32 Loops:1024 Thr:1024 Vec:2
Speed.#5.........: 15760.8 MH/s (14.49ms) @ Accel:32 Loops:1024 Thr:1024 Vec:2
Speed.#6.........: 15715.4 MH/s (14.27ms) @ Accel:32 Loops:1024 Thr:1024 Vec:2
Speed.#*.........: 92912.8 MH/s

Hashmode: 3000 - LM

Speed.#1.........: 6989.6 MH/s (32.53ms) @ Accel:128 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
Speed.#2.........: 6260.3 MH/s (32.81ms) @ Accel:128 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
Speed.#3.........: 5640.7 MH/s (33.33ms) @ Accel:128 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
Speed.#4.........: 5179.9 MH/s (33.86ms) @ Accel:128 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
Speed.#5.........: 6313.3 MH/s (33.48ms) @ Accel:128 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
Speed.#6.........: 7549.0 MH/s (32.78ms) @ Accel:128 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
Speed.#*.........: 37932.9 MH/s

Hashmode: 5500 - NetNTLMv1 / NetNTLMv1+ESS

Speed.#1.........: 9505.0 MH/s (29.18ms) @ Accel:32 Loops:1024 Thr:1024 Vec:1
Speed.#2.........: 10025.6 MH/s (28.04ms) @ Accel:32 Loops:1024 Thr:1024 Vec:1
Speed.#3.........: 9674.0 MH/s (28.41ms) @ Accel:32 Loops:1024 Thr:1024 Vec:1
Speed.#4.........: 9672.2 MH/s (28.62ms) @ Accel:32 Loops:1024 Thr:1024 Vec:1
Speed.#5.........: 9512.9 MH/s (28.43ms) @ Accel:32 Loops:1024 Thr:1024 Vec:1
Speed.#6.........: 9855.3 MH/s (28.11ms) @ Accel:32 Loops:1024 Thr:1024 Vec:1
Speed.#*.........: 58245.0 MH/s

Hashmode: 5600 - NetNTLMv2

Speed.#1.........: 1062.4 MH/s (86.13ms) @ Accel:32 Loops:256 Thr:1024 Vec:1
Speed.#2.........: 1120.8 MH/s (84.22ms) @ Accel:32 Loops:256 Thr:1024 Vec:1
Speed.#3.........: 1064.5 MH/s (84.57ms) @ Accel:32 Loops:256 Thr:1024 Vec:1
Speed.#4.........: 1073.9 MH/s (85.75ms) @ Accel:32 Loops:256 Thr:1024 Vec:1
Speed.#5.........: 1077.7 MH/s (85.72ms) @ Accel:32 Loops:256 Thr:1024 Vec:1
Speed.#6.........: 1130.2 MH/s (86.09ms) @ Accel:32 Loops:256 Thr:1024 Vec:1
Speed.#*.........: 6529.5 MH/s

Hashmode: 1500 - descrypt, DES (Unix), Traditional DES

Speed.#1.........:  593.7 MH/s (88.82ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
Speed.#2.........:  592.5 MH/s (87.98ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
Speed.#3.........:  617.7 MH/s (87.20ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
Speed.#4.........:  617.4 MH/s (88.29ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
Speed.#5.........:  597.1 MH/s (87.73ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
Speed.#6.........:  604.4 MH/s (89.03ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
Speed.#*.........: 3622.8 MH/s

Hashmode: 500 - md5crypt, MD5 (Unix), Cisco-IOS $1$ (MD5) (Iterations: 1000)

Speed.#1.........: 3938.6 kH/s (67.62ms) @ Accel:1024 Loops:1000 Thr:32 Vec:1
Speed.#2.........: 6398.9 kH/s (67.56ms) @ Accel:1024 Loops:1000 Thr:32 Vec:1
Speed.#3.........: 5993.8 kH/s (67.83ms) @ Accel:1024 Loops:1000 Thr:32 Vec:1
Speed.#4.........: 7531.7 kH/s (67.10ms) @ Accel:1024 Loops:1000 Thr:32 Vec:1
Speed.#5.........: 8186.9 kH/s (58.82ms) @ Accel:1024 Loops:1000 Thr:32 Vec:1
Speed.#6.........: 8258.3 kH/s (59.96ms) @ Accel:1024 Loops:1000 Thr:32 Vec:1
Speed.#*.........: 40308.1 kH/s

Hashmode: 3200 - bcrypt $2*$, Blowfish (Unix) (Iterations: 32)

Speed.#1.........:   8983 H/s (42.65ms) @ Accel:16 Loops:8 Thr:8 Vec:1
Speed.#2.........:   9267 H/s (43.74ms) @ Accel:16 Loops:8 Thr:8 Vec:1
Speed.#3.........:  12706 H/s (44.02ms) @ Accel:16 Loops:8 Thr:8 Vec:1
Speed.#4.........:  13004 H/s (38.67ms) @ Accel:16 Loops:8 Thr:8 Vec:1
Speed.#5.........:  12583 H/s (43.80ms) @ Accel:16 Loops:8 Thr:8 Vec:1
Speed.#6.........:  14274 H/s (42.75ms) @ Accel:16 Loops:8 Thr:8 Vec:1
Speed.#*.........:  70818 H/s

Hashmode: 1800 - sha512crypt $6$, SHA512 (Unix) (Iterations: 5000)

Speed.#1.........:  49977 H/s (54.56ms) @ Accel:512 Loops:128 Thr:32 Vec:1
Speed.#2.........:  49764 H/s (55.61ms) @ Accel:512 Loops:128 Thr:32 Vec:1
Speed.#3.........:  47635 H/s (60.19ms) @ Accel:512 Loops:128 Thr:32 Vec:1
Speed.#4.........:  43920 H/s (57.35ms) @ Accel:512 Loops:128 Thr:32 Vec:1
Speed.#5.........:  43369 H/s (59.34ms) @ Accel:512 Loops:128 Thr:32 Vec:1
Speed.#6.........:  45459 H/s (56.47ms) @ Accel:512 Loops:128 Thr:32 Vec:1
Speed.#*.........:  280.1 kH/s

Hashmode: 7500 - Kerberos 5 AS-REQ Pre-Auth etype 23

Speed.#1.........:  170.6 MH/s (68.23ms) @ Accel:256 Loops:64 Thr:64 Vec:1
Speed.#2.........:  171.1 MH/s (67.11ms) @ Accel:256 Loops:64 Thr:64 Vec:1
Speed.#3.........:  175.6 MH/s (66.05ms) @ Accel:256 Loops:64 Thr:64 Vec:1
Speed.#4.........:  177.8 MH/s (67.37ms) @ Accel:256 Loops:64 Thr:64 Vec:1
Speed.#5.........:  186.4 MH/s (66.76ms) @ Accel:256 Loops:64 Thr:64 Vec:1
Speed.#6.........:  186.3 MH/s (68.10ms) @ Accel:256 Loops:64 Thr:64 Vec:1
Speed.#*.........: 1067.8 MH/s

Hashmode: 13100 - Kerberos 5 TGS-REP etype 23

Speed.#1.........:  128.7 MH/s (67.65ms) @ Accel:256 Loops:64 Thr:64 Vec:1
Speed.#2.........:  129.0 MH/s (67.31ms) @ Accel:256 Loops:64 Thr:64 Vec:1
Speed.#3.........:  134.2 MH/s (66.74ms) @ Accel:256 Loops:64 Thr:64 Vec:1
Speed.#4.........:  135.0 MH/s (67.03ms) @ Accel:256 Loops:64 Thr:64 Vec:1
Speed.#5.........:  135.0 MH/s (65.94ms) @ Accel:256 Loops:64 Thr:64 Vec:1
Speed.#6.........:  140.4 MH/s (67.90ms) @ Accel:256 Loops:64 Thr:64 Vec:1
Speed.#*.........:  802.5 MH/s

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *